Välkommen till
PONDUS SNICKERI & BUTIK

I coronatider har vi infört rutiner vid kundkontakt enlig folhälsomyndighetens föreskrifter. Se nedan.

Tyvärr är vi tvungna att stänga butiken f.o.m. 12/5 p.g.a. sjukdom. Vi återkommer här med info.
Senast updaterad 20 05 29 Allmänna villkor PSB08